Workshop of masterclass...

 

Iedereen heeft overal verstand van en vaak ook waardevolle ervaringen om te delen. Hoe verzamel je deze wijsheid om tot betere oplossingen te komen? Zeker in relatie tot maatschappelijke vraagstukken als duurzaamheid en vitaliteit een belangrijke vraagstuk. 

 

Bijvoorbeeld: wetenschappers, kamerleden, programmadirecteuren en bedrijven komen samen om gemeenten te helpen om de energietransitie te versnellen. Hoe ontwikkel je een compact programma dat de kernvragen dekt, de kennis en vaardigheden verrijkt en resulteert in waardevolle ervaringen die toegepast kunnen worden in de praktijk? Een complexe praktijk in transitie met innovatieve technologieën en een dynamische context. Uitdaging voor Drakenkracht. 

 

Middels een masterclass wordt dit delicate proces van "Harnessing Collective Intelligence" ontwikkeld en worden partijen op systematische wijze met elkaar in verbinding gebracht. Interactief wordt kennis gedeeld en komen knelpunten naar de oppervlakte, geformuleerd in concrete uitdagingen die appelleren aan onderzoekers en mensen met daadkracht. Hoe gaat de oplossing sociaal, cultureel, economisch, politiek en ecologisch opgelost worden?  

 

Sinds 2005 is Drakenkracht actief op het gebied van het ontwikkelen van "collectieve intelligentie". Zowel face-2-face als online. Interactie met professionals van alle leeftijden in diverse contexten maken het extra aantrekkelijk om de dynamische processen te sturen in de richting van concrete oplossingen. Daar waar daden duidelijker spreken dan woorden, verdient ook de nuance aandacht.

 

Drakenkracht kan deze projecten uitstekend ontwikkelen en faciliteren met hoofdrollen voor de spelers.  

 

Bel voor meer informatie: 06 16478685