Effectief & creatief: Kom in beweging met plezier!

Stel dat jij en je collega's worden uitgenodigd worden om actief in beweging te komen met plezier? Met als doel om in 100 dagen 100% fitter en leniger te worden? Geholpen door inspiratie, motivatie en vooral activatie... Maar uiteindelijk draait het programma over wat je zelf kan doen om zo vitaal mogelijk te leven. En hoe je daar anderen in de organisatie en je sociale omgeving in mee neemt. 

 

Drakenkracht heeft dat in samenwerking met Veiligheidsregio Friesland gedaan en met geweldige resultaten. Maar liefst 85% van de deelnemers is in 12 weken 100  tot 120% fitter en leniger! Bovendien maken zij van actief bewegen een hobby! Belangrijker nog, zij ervaren meer onderlinge verbondenheid met elkaar: zij leren elkaar beter kennen en helpen elkaar om samen de gezondheid in hun organisatie positief te bevorderen! 

 

Belangrijk is dat onderkend wordt dat het aan de deelnemers zelf is om een succes te maken van het programma. Verantwoordelijkheid en regie. Constante dialoog en empathie maar ook leiderschap in het programma zelf. Met een inspirerende rol voor de organisatie: door aandacht te besteden aan vitaliteit geef je richting aan. Maar ook: door actief vitaal gedrag te belonen. En zo zijn er nog meer mechanismen, primair en secundair. 

 

Nu is het activatie programma het succesnummer van een totaaloplossing. Naast een vitaliteit scan op organisatie en individueel niveau, kent het totale programma vier instapniveau's. Oplopend: 

* 1 op 1 begeleiding van mensen met fysieke beperkingen

* het activatie programma voor groepen van ongeveer 15 personen

* sportregeling voor actieven

* vitaliteit boosters op topniveau

* vervolgprograma

* ripple prg & organisatieberging

 

Actief bewegen levert energie en zelfvertrouwen op. Betere conditie, meer kracht, lenigheid, coördinatie en evenwicht. Een gezonde levenshouding waarbij je uitgedaagd wordt om aan de beste versie van jezelf te werken. Actief bewegen is positief gerelateerd aan ontspannen, goed slapen, gezond eten, sociale relaties, etc. Ook blijkt uit onderzoek van TNO dat actief bewegen het ziekteverzuim vermindert met gemiddeld 5 tot 12 dagen per persoon per jaar! Niet in de laatste plaats voorkom je ernstige gezondheidsproblemen door actief te bewegen!Maar een vitale organisatie kent nog meer voordelen dan vitaliteit op individueel niveau. Een geweldige uitdaging waar we geweldige resultaten kunnen laten zien! 

 

Wil je meer weten? Het activatie programma van Drakenkracht verschijnt onder verschillende namen. Zoals www.happyagers.com en www.hoewordikeenvitalefries.nl  Begin december verschijnt er een beperkte online versie ( www.drakenkr8.nl ) zodat deelname ook voor kleine groepen mogelijk is. 

 

Bel voor meer informatie: 06 16478685