Effectief & creatief: verandering met plezier!

Gezonde leefomgeving & milieu

De transformatie naar de gezonde leefomgeving en vitale ecosystemen loopt via goedwillende en goedgeïnformeerde mensen die zich inzetten voor de duurzame economie. Hoe stimuleer en ondersteun je dat als overheid? Of je nu een gemeente bent, een omgevingsdienst of een belangenvereniging? 

Oplossingen op maat

Vanuit een ambitie en/of noodzaak verkennen we samen de mogelijkheden. We selecteren een doel, een vertrekpunt, de meest cruciale parameters en een stappenplan. Zo navigeren we langs tegenslagen en weerstanden met aandacht voor belangen met met focus op de goede zaak en het grootste belang: gezondheid en geluk voor zoveel mogelijk mensen. Ook op de lange termijn. 

In beweging met plezier!

Actief bewegen is gezond. Toch is het voor veel mensen een flinke uitdaging om daadwerkelijk in beweging te komen. Drakenkracht heeft de code van de gedragsverandering gekraakt: samen met doelgroepen ontwikkelt zij Actief Bewegen met Plezier! Voorbeeldcases op het gebied van vitaliteit & communicatie: 

#TheCarrotGame

"Huiskamergym voor Beginnende Thuiswerkers" is een online campagne van 8 weken geweest tijdens de eerste lockdown van 2020. Doel was om zo vitaal mogelijk uit quarantaine te komen. Met succes. Zonder "seeding" hebben 800 mensen meegedaan! Naast vitaliteit leverde dat extra inzicht in online campagnes. 

Bootcamp voor jongeren!

Tijdens de lockdown 2020-2021 kwamen 20 jongeren (14-18 jaar) tweemaal per week bij elkaar in het Vondelpark om flink aan de conditie, kracht en lenigheid te werken. Keurig binnen de voorschriften van het RIVM hebben zij zichzelf en elkaar flink uitgedaagd met behulp van drakenkracht. Eerst alleen oefeningen bij het pierebad, maar inmiddels is het opgebouwd tot de 5-pleinen-race of de 5-parken-tour door de stad Amsterdam. Met veel enthousiasme! 

Vitaliteit als teamsport op de afdeling

Een gezonde en sportieve werksfeer is belangrijk bij Veiligheidsregio Friesland. Dat gaat verder dan gezonde lunches, ergonomische werkplekken en sportschool abonnementen. Samen met hen heeft Drakenkracht het programma "Hoe word ik een vitale Fries?" ontwikkeld. In 12 weken tijd worden afdelingen uitgedaagd om 100 tot 120%  fitter, leniger en sterker geworden. Met plezier wordt er actief gesport en worden uitdagingen aangegaan om minder te eten en minder alcohol te drinken dan wel te stoppen met roken. Met plezier! Na het programma onderhouden we contact en organiseren we af en toe een boost om vitaliteit blijvend te ondersteunen.

 

 

Vitaliteit & gedrag

Weten, willen, kunnen, doen & volhouden. Het lijkt zo makkelijk. Plezier, aandacht, beloning, gepaste uitdagingen en af en toe gekkigheid zijn belangrijke componenten. Teamvorming volgens de organisatiekunde maar zeker ook sportieve criteria zijn een ander belangrijk deel van de mix. Integratie met de cultuur van de organisatie maakt het tot een blijvend succes. Daarom is vitaliteit eigenlijk alleen interessant voor een organisatie die echt een gezonde bedrijfscultuur wil.