Divers & inclusief: collectieve intelligentie

 

Iedereen heeft overal verstand van en vaak ook waardevolle ervaringen om te delen. Hoe verzamel je deze wijsheid om tot betere oplossingen te komen? Zeker in relatie tot onderwerpen als duurzaamheid en vitaliteit een belangrijke vraag. 

 

Bijvoorbeeld:

 

Hoe kan je de energietransitie in een bepaalde fase versnellen? Hoe ontwikkel je een compact programma dat de kernvragen dekt, de kennis en vaardigheden verrijkt en resulteert in waardevolle ervaringen die toegepast kunnen worden in de praktijk? In samenwerking met alle organisatie experts. Een complexe praktijk waarvoor diverse methoden en technieken uit de kast worden gehaald om recht te doen aan dit dynamsiche spel. Uitdaging voor Drakenkracht. 

 

Het delicate proces van "Harnessing Collective Intelligence" brengt de verschillende deelnemers in verbinding met elkaar en nodigt uit tot realistische keuzes en het expliciet nemen van verantwoordelijkheid. Het begint met kennis delen en knelpunten signaleren. Vanuit concrete uitdagingen wordt een appel gedaan op onderzoekers en mensen met daadkracht. Hoe gaat de vraag in overleg sociaal, cultureel, economisch, politiek en ecologisch opgelost worden?  

 

Sinds 2005 is Drakenkracht actief op het gebied van het oogsten van "collectieve intelligentie". Zowel face-2-face als online. Interactie met professionals van alle leeftijden in diverse contexten maken het extra aantrekkelijk om de dynamische processen te sturen in de richting van concrete oplossingen. Daar waar daden duidelijker spreken dan woorden, verdient ook de nuance aandacht.

 

Drakenkracht kan deze projecten uitstekend faciliteren en realiseren met hoofdrollen voor de spelers.  

 

Bel voor meer informatie: 06 16478685